Alkalmassági vizsgálatok

A munkavégzéssel kapcsolatos orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésére a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa köteles. A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásokat - amelyeket a munkavállaló az alkalmazása során igénybe vesz - nem az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozzák. Ennek következtében a tüdőszűrés - ha arra a foglalkozás-egészségügyi orvos beutalója alapján kerül sor - szintén nem számít az egészségbiztosítás által finanszírozott ellátásnak.
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval a munkáltató szerződéses viszonyban áll, amelyben rögzítik az alkalmassági vizsgálatokért fizetendő ellenszolgáltatás mértékét. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalónak nem kell külön fizetnie a tüdőszűrésért, mivel az a munkaalkalmassági vizsgálat része, így annak költségeit - beleértve a tüdőszűrésről kiadott leletért fizetendő térítési díj összegét is a foglalkoztató viseli.


EBF